De vermaledijde Amerikaanse Rivierkreeft

19 februari 2021

Waarom zou dit dier schadelijk zijn? Mogelijk door bedreiging door de ecologie. Wat we weten is dat het dier zich snel vermeerdert, tot wel driehonderd jonkies per jaar. Met name in troebel water zijn ze bijna niet te stuiten. Ze zijn zodoende geen prooi voor vogels en roofvissen. En ze verslechteren de waterkwaliteit en zijn op deze manier een zichzelf versterkende plaag. Voor ons als waterschap is de waterveiligheid ook in het geding omdat de rivierkreeft  in onze dijken graaft. De naam zegt het al, de Amerikaanse Rivierkreeft is een invasieve soort die oorspronkelijk niet in ons land voorkomt.

De PvdA fractie wil graag meer zekerheid over de schadelijkheid en over de aanpak van bestrijding en te nemen maatregelen. Dat heeft geleid tot een 8 tal vragen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap AGV.  Ter illustratie 2 van de vragen:
– Is er ergens in Nederland een populatie van kreeften door vangst teruggedrongen en zo ja, is daar een blijvend effect aangetoond?
– Wat zijn de kosten en wat zijn de baten van een grote inzet op kreeftenvangst?

Inmiddels doet ons waterschap (AGV) samen met de provincie, het gebiedsakkoord Oostelijk Vechtplassen en de gemeente Amsterdam aan maatregelen om de populatie onder controle te krijgen. We doen onderzoek en testen de mogelijke maatregelen in de praktijk. Uiteindelijk moet dit leiden tot een bewezen aanpak die de biodiversiteit en waterkwaliteit te herstellen en natuurlijk de veiligheid van onze dijken waarborgt.

Gerjet Wisse