Verkiezingen 2023!

Door Bea de Buisonjé op 7 februari 2023

We hebben gewonnen! Dik de grootste, van 4 naar 6 zetels gegaan.

Lees ons verkiezingsprogramma!

De gevolgen van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld. Niet iedere wijk heeft last van water op straat door hevige regenbuien. Niet ieder huis wordt onleefbaar door de hitte. Niet iedereen kan gaan verhuizen als het in de stad onleefbaar wordt. De PvdA vindt dat het waterschap ervoor moet zorgen dat iedereen hier kan blijven wonen en werken. Door veilige dijken, groene steden en hart voor de ongelijkheid.

Onze doelen zijn knal groen en diep rood.

Onze diverse lijst: jongste is 15, oudste 77; boer, scheepswerktuigkundige, jurist, student, bioloog, sociaal werker etc, met hydroloog Bea de Buisonjé op. 1
En we brengen kleur in de waterschappen want water is van iedereen.

Onze lijsttrekker Bea de Buisonjé

 

 

Bea de Buisonjé

Bea de Buisonjé

Bea de Buisonjé is Dagelijks Bestuurder van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. “We leven in een zeer uitdagende tijd. Het water staat ons in het grootste deel van ons waterschap letterlijk en figuurlijk aan de lippen. Dat maakt dat we de komende jaren voor belangrijke keuzes zullen komen te staan.  Ik vind het mooi om

Meer over Bea de Buisonjé