Transparantie bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

29 november 2020

Eén van de beloftes die wij als Partij van de Arbeid hebben gedaan bij de verkiezingen is proberen de keuzes van het Waterschap dichter bij de ingezetenen, zoals de burgers in de Waterwereld genoemd worden, te brengen. Transparantie bij de besluitvorming is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Als er dus een artikel bij Follow the Money verschijnt waarbij de transparantie van Amstel, Gooi en Vecht bij de bezwaarschriftprocedure als beroerd wordt beoordeeld, schrik je toch wel even wakker.

Het is altijd goed dat we een kritische pers hebben, maar wat betreft de transparantie van de bezwaarschriftprocedure bij AGV heeft FtM het fout. De verslagen van de Bezwaarschriftencommissie worden wel degelijk gepubliceerd op de site. Hier leert u over het openbare werk van de Commissie. Bij ieder besluit of voornemen wordt gewezen op de bezwaren die kunnen worden ingediend, bijvoorbeeld tegen je aanslag of tegen een voorgenomen besluit.

De kritiek van FtM was dus onterecht maar was een mooie aanleiding voor ons om de  bezwaarschriftprocedure weer eens onder de loep te nemen.

Simon Deurloo 

Waar ben je naar op zoek?