Succes PvdA Zwemmen in de grachten

1 december 2020

Het initiatief van de PvdA voor veiliger zwemmen in open water, dus ook in de grachten, is 15 oktober jongstleden met brede steun aangenomen door het bestuur van het Waterschap. Dat betekent dat het Waterschap samen met de Provincie en de gemeenten meer gaat letten op de veiligheid van zwemplekken, dat de kwaliteit van het zwemwater nog beter wordt gemonitord en dat er gekeken wordt hoe de actuele toestand van de waterkwaliteit beter bekend kan worden gemaakt bij de inwoners. Er komt een nieuwe versie van de nota Zwemmen in overig water.

Omdat er steeds meer mensen zwemmen in het open water moeten er meer maatregelen genomen worden om het veiliger te maken, ook op plekken die geen officiële zwemplek zijn. De actuele toestand van de waterkwaliteit moet beter bekend worden gemaakt, bijvoorbeeld door te werken met een vlaggensysteem.

De enige tegenstemmers waren de Partij voor de Dieren (PvdD, 4 zetels) en het CDA (2 zetels). Normaal zijn dat gezworen tegenstanders in het Waterschap bestuur maar ons initiatiefvoorstel bracht hen samen. Het CDA vond dat het Waterschap er te weinig over te zeggen had.  De PvdD waren bang dat het ten koste zou gaan van de dieren. Wij zijn er van overtuigd dat je als Waterschap de bevoegdheden moet gebruiken die je hebt. En dat schoon water en een betere regulering van het zwemmen niet ten koste hoeft te gaan van de dieren; in tegendeel.

Simon Deurloo

Waar ben je naar op zoek?