Initiatiefvoorstel Diversiteit en Inclusiviteit aangenomen: Het Waterschap is van ons allemaal!

1 november 2020

Het initiatiefvoorstel diversiteit en inclusiviteit gaat om diversiteit qua etniciteit, gender, leeftijd, religie, geaardheid, lichamelijke beperking ofwel arbeidsvermogen.

De fractie van de PvdA heeft op 5 januari 2020 het initiatiefvoorstel Diversiteit en Inclusiviteit ingediend ervan uitgaande dat het na enkele weken behandeld zou worden in de Commissie van bijstand en advies. Helaas kon dat geen doorgang vinden, doordat de corona pandemie wereldwijd was uitgebroken. In de tussentijd werd er ondanks de pandemie toch wereldwijd, alsook landelijk gedemonstreerd voor het eindelijk erkennen van racisme tegen zwarte mensen naar aanleiding van de moord op George Floyd in de Verenigde Staten. De demonstraties hebben vooral de witte wereldbevolking wakker geschud, waardoor men meer zicht kreeg op het probleem waar zwarte mensen of medeburgers reeds jarenlang ofwel decennialang over klagen.

Diversiteit en inclusie in het waterschap

Op dinsdag 16 september is het initiatiefvoorstel Diversiteit en Inclusiviteit eindelijk behandeld tijdens de Commissievergadering van bijstand en advies. Het was een intense, spannende en emotionele vergadering waarin de verschillende standpunten van de partijen werden weergegeven en aangehoord.

Het is ook goed om aan te geven dat in het initiatiefvoorstel ook Waternet wordt genoemd, de werkorganisatie van het waterschap. Om de nodige input te krijgen voor het voorstel heeft duo-lid Stephano Stoffel gesprekken gevoerd met onder andere Marianne van Kalmthout (hoofd marketing en communicatie bij Waternet) en ook een bijeenkomst bijgewoond van Wereldwaternet omtrent diversiteit. Wereldwaternet is de stichting die wereldwijd hulp biedt bij water vraagstukken en daarbij gebruik maakt van het personeel van het waterschap.

Als er met een kritisch oog naar het waterschap als overheidsorgaan wordt gekeken constateert men dat er nauwelijks diversiteit is. Vooral het gebrek aan diversiteit qua etniciteit is zeer zichtbaar in het waterschap, ondanks het feit dat een groot deel van de inwoners van het waterschap divers zijn. Maar Waternet is wel iets verder qua diversiteit en inclusie en is ook voorstander voor het ondertekenen van de charter Diversiteit in bedrijf, hetgeen ook in het voorstel is bepleit. Dit geldt trouwens nu ook voor het waterschapsbestuur!

De stap is gezet naar diversiteit en inclusiviteit

Om het beleid op het gebied van diversiteit en inclusiviteit binnen Waternet te consolideren, als ook het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een duwtje te geven in de goede richting, is op donderdag 15 oktober 2020 het initiatiefvoorstel behandeld bij de vergadering van het Algemeen Bestuur. Vooraf hieraan heeft Stephano Stoffel met vele fracties contact opgenomen en zoveel mogelijk hun zienswijze verwerkt in het voorstel. Maar hun zienswijzen ofwel input hebben natuurlijk niet geleid tot een verzwakking van het voorstel en ook niet tot het weerleggen van de idealen van de PvdA. Integendeel, het voorstel is hierdoor versterkt! Maar ondanks de geleverde input was het toch niet zo makkelijk om het voorstel er doorheen te krijgen, aangezien er een punt over de politieke partijen in het voorstel was dat door enkele fracties niet in goede aarde bleek te vallen. Na een strategische zet vanuit de PvdA fractie hadden de overige fracties geen reden om tegen het voorstel te stemmen. Het initiatiefvoorstel Diversiteit en Inclusiviteit is hierdoor unaniem aangenomen! De belangrijkste punten uit het voorstel zijn dat het charter Diversiteit in bedrijf getekend wordt door Waterschap en Waternet; dat er beleid wordt ontwikkeld voor een divers en inclusief Waterschap naar etniciteit, gender, leeftijd, religie, geaardheid, lichamelijke beperking ofwel arbeidsvermogen; en dat het Waterschap/Waternet specifiek stage- en wervingsbeleid ontwikkelt voor mbo en hbo studenten met een migranten achtergrond. Hierdoor wordt diversiteit qua etniciteit vergroot onder de medewerkers.

Door dit initiatiefvoorstel is een stap gezet in de goede richting voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Stephano Stoffel

Duo-lid

Waar ben je naar op zoek?