Droogte in het Gooi

29 oktober 2020

De droogte op het Gooise deel van de Utrechtse Heuvelrug neemt de laatste jaren snel toe.
Dat baart de provincie Noord-Holland, het waterschap AGV en drinkwaterbedrijven PWN en Vitens steeds grotere zorgen.
Ook de stichting Het Goois Natuurreservaat ziet met lede ogen de ontwikkelingen aan. Zij voeren, waar mogelijk, al wel plannen uit om bomen en struiken die veel water verdampen, bijvoorbeeld naaldbomen, te vervangen door watervasthoudende gewassen. In de bebouwde omgeving stimuleren gemeenten inwoners om hun tuinen te vergroenen en regenwater op te vangen en vast te houden. Dit alles moet ervoor zorgen dat het water op de hogere zandgronden meer infiltreert. Uiteindelijk zal dit er mede toe moeten leiden dat de zoetwaterkwel in de polders en plassen ten westen van het gooi zal toenemen.
Inmiddels liggen er plannen klaar van de provincie NH en waterschap AGV om op korte termijn de schil rond het Naardermeer te vernatten en het peil van het Naardermeer te verhogen.
Dat is goed, maar het is niet genoeg om de gevolgen van de droogte helemaal tegen te gaan. Er liggen verder geen concrete plannen om het grondwater in het Gooi weer op peil te brengen. Wel zijn er gesprekken met dagelijks besturen van de waterschappen en drinkwaterbedrijven en het Goois Natuurreservaat. Belangrijk daarbij is de vraag hoe er voldoende water OP het Gooi terecht komt en hoe dat kan worden vastgehouden. Want de regen blijkt niet meer voldoende om het grondwater op peil te houden. En dat terwijl de hoeveelheid neerslag de afgelopen 50 jaar meer dan 10% is toegenomen. Een groot deel van de regen stroomt snel van de Heuvelrug af en wordt dan naar zee afgevoerd om wateroverlast te voorkomen.

Voor de hand liggende maatregelen zijn: vasthouden van overschot aan regenwater met name in najaar en winter. Maar ook in beeld komt het aanvoeren van water uit de grote rivieren via Eem, Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal. Of infiltratie van schoongemaakt rioolwater in plaats van afvoeren naar zee. Geen gemakkelijke en goedkope oplossingen. Kan er nog meer, en wat dan, dat is voorlopig wel even de vraag.

Goed is dat er een nieuwe samenwerking ontstaat vanuit, gemakshalve, het Goois Natuurreservaat, de Provincie Noord-Holland en stichting de Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht om gezamenlijk te komen tot Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht. Kort geleden is deze stichting opgericht. Zij willen op de UNESCO-erfgoed-lijst terecht komen maar adresseren onder meer de droogteproblematiek ook. Dat is winst.

Samenvattend lijkt het erop dat belangrijke partijen het droogte probleem erkennen, nu nog oplossingen vinden die structureel de droogteproblematiek tegengaan.

Wordt vervolgd.

Gerjet Wisse

Waar ben je naar op zoek?