Personen

Paul Paulusma

Paul Paulusma

Lid Algemeen Bestuur

baggeren, zuiveringen en energie- en klimaatneutraal, klimaatadaptatie, innovatie, communicatie
Gerjet Wisse

Gerjet Wisse

Lid Algemeen Bestuur

dijken, bodemdaling, watersysteem & waterkwaliteit, keur
Bea de Buisonjé

Bea de Buisonjé

Lid Dagelijks Bestuur

Toekomstbestendig watersysteem Keur & Legger Programma Waterbetrokken: waaronder communicatie en participatie Coördinatie Invoering Omgevingswet Vaarwegbeheer Waterbeheerprogramma Coördinatie Watergebiedsprocessen Cultuurhistorie Coördinatie Digitale Agenda
Simon Deurloo

Simon Deurloo

Lid Algemeen Bestuur Fractievoorzitter

Financiën, algemene zaken, digitalisering, zwemmen, veiligheidsbeleid
Stephano Stoffel

Stephano Stoffel

Lid Algemeen Bestuur Duo

Cultuur en geschiedenis (incl. molens), diversiteit en inclusiviteit, recreatie en vaarwegbeheer, educatie, biodiversiteit, natuur & exoten
Joep Wisse

Joep Wisse

Fractie-assistent