Waterveiligheid, wat is dat?

19 februari 2021

Nederland is onmiskenbaar een waterland en daar kan niemand omheen. Als je om je heen kijkt zie je grachten, sloten, plassen, kanalen en rivieren die het landschap doorkruizen. Tegelijkertijd is Nederland een laagland dat onder de zeespiegel ligt. Als je op de hoogte bent van al deze indicatoren, dan is het begrijpelijk dat het land in constant gevaar verkeert van het water.

In water kun je zwemmen, spelen, varen en sporten. Maar om dit allemaal te kunnen doen is er waterveiligheid nodig. Dat betekent dat het water in goede banen geleid moet worden om veilig door het land te kunnen stromen. Dit ter voorkoming van onder andere overstromingen en wateroverlast. Dus daarom is waterveiligheid een basisvoorwaarde voor leefbaarheid!

Waterveiligheid is een taak van de overheid en dat doet men door het bouwen en beheren van waterkeringen, dammen, dijken, gemalen en stuwen. Hierbij spelen het rijk, provincie en waterschappen een belangrijke rol om de waterveiligheid te borgen voor alle Nederlanders, zodat het land leefbaar is en blijft om te kunnen wonen, werken en recreëren. Daarbij zullen we steeds vaker gaan merken het veranderende klimaat het ruimtegebruik zal beïnvloeden. Waar en hoe we gaan wonen mogen we niet los zien van waterveiligheid.  

Stephano Stoffel