Hulp aan mensen met schulden

17 november 2020

Zeker in Corona tijd neemt het aantal mensen met schulden toe. Mensen hebben ineens minder inkomen en toch hoge lasten. Of ze zitten al jaren op het randje en vallen er nu ineens over. Dan is het laatste waar je op zit te wachten de belastingaanslag van het waterschap. De kans is dan groot dat mensen de rekening niet betalen maar voor zich uitschuiven. Wat moet het waterschap dan doen?

De PvdA in Amstel Gooi en Vecht wil daar wat voor doen. Wij hebben een initiatiefnotitie ingediend over sociaal incassobeleid. Dat wil zeggen: de belasting moet wel worden betaald, maar als je een financieel probleem hebt, kunnen we ervoor zorgen dat er een oplossing komt. Bijvoorbeeld via uitstel of een betalingsregeling. Dat geeft rust en de mogelijkheid om ook aan je andere schulden te gaan werken. De incasseerders van het waterschap gaan met die opdracht naar de mensen toe.

Nog beter zou zijn om eerder mensen professionele hulp te bieden. Bijvoorbeeld als ineens, onverklaarbaar, de belasting een maand niet wordt betaald. Dan zou het mooi zijn als we die persoon in aanmerking kunnen laten komen voor vroegsignalering. Vroegsignalering is dat de persoon direct wordt voorgedragen voor schuldhulp bij een van de bureaus in de stad Amsterdam. Schuldhulp zoekt dan actief contact en bespreekt met betrokkene zijn hele financiële situatie, dus ook de andere problemen waar hij of zij mee zit. Zo krijgt men het hele plaatje en kan betrokkene veel beter worden geholpen.

Vroegsignalering kan alleen als dat in de wet verankerd is. Juist daarom zet de PvdA dit onderwerp nu op de kaart in het waterschapsbestuur. Want daar ligt de mogelijkheid om dit onderwerp te gaan aankaarten op landelijk niveau. We willen graag met de collega’s in het algemeen bestuur het gesprek aan over sociale incasso.

Egbert de Vries